ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρώτος από όλη τη Ναυπακτία και τα χωριά στα Κράβαρα, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία ο Κωνσταντίνος Κανναβός μαζί με τους: Γ. Παπαβιέρο, Π. Δεσποταίο, Γιάννη και Κίτσο Ποντήρη. Τους μύησε…

Read More